Our site uses cookies to remember your page views, giving you a better experience. By browsing on our website you accept this, click here for more information.
Mannoury is eigendom en ontwikkeld door Aedes

‘CO2-neutraal wonen, dankzij het planten van bomen

Appartementen bouwen zorgt voor de uitstoot van CO2, net als het wonen in die gebouwen. CO2 geldt als het bekendste en meest voorkomende broeikasgas en de uitstoot ervan is een bedreiging voor leefomgeving. Broeikasgassen houden warmte vast en zo warmt de aarde op. De gevolgen hiervan merken we ook in Nederland: Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven. En meer kans op overstromingen: de rivieren en riolering kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.

De missie van Aedes is om met dit project zo min mogelijk schade toe te brengen aan het milieu. Daarom werken we samen met The Borneo Initiative (TBI): een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met duurzame bosbouw in Indonesië. Samen compenseren we de CO2-uitstoot van de bouw én van 25 jaar bewoning van Mannoury. En controleren we achteraf of deze compensatie ook echt heeft plaatsgevonden.

Veel organisaties claimen CO2-compensatie door het kappen van bossen te voorkomen. Andere aanbieders in CO2-certificaten planten wel bomen, maar laten na het bos duurzaam te onderhouden. De kans dat hiermee daadwerkelijk CO2 wordt gecompenseerd is niet zo groot. We hebben dan ook lang gezocht naar een partner waarmee op een betrouwbare en duurzame manier CO2 kunnen compenseren. En hebben nadrukkelijk TBI gekozen, die niet alleen circa 28.000 bomen voor ons aanplant op Borneo maar deze ook duurzaam beheert.

WAAROM BOMEN BEHEREN EN PLANTEN IN INDONESIË

The Borneo Initiative (TBI) herstelt sinds 2008 aangetaste bossen in Indonesië. Inmiddels beheert TBI ruim 4 miljoen hectare bos op een duurzame manier. 300.000 lokale bewoners verdienen er hun inkomen mee en beschermen kwetsbare dieren en planten. Voor de komende 10 jaar voorziet TBI in duurzaam beheer van nog eens 12 miljoen hectare natuurlijk bos en herstel van 4 miljoen hectare aangetast bos in Indonesië. Ruim twee miljoen mensen in landelijk gebied profiteren daar direct van.

Borneo beschikt over grote hoeveelheden beschadigd bos, met voldoende ruimte voor herstel en groei. Bomen groeien sneller in tropisch gebied, waarmee ze ook sneller CO2 opnemen. Door de hoge luchtvochtigheid in het gebied, komen boomziektes en bosbranden minder voor. De Indonesische overheid ziet de voordelen van duurzaam bosbeheer voor de economie, de bevolking en het milieu. Dat vergroot de kans op succesvol herstel en beheer van kwetsbare ecosystemen.

Extra bomen voor opname CO2

Met bosbehoud beheers je alleen maar de bestaande CO2-balans. Wij kiezen met TBI voor het planten van 28.000 bomen omdat bomen tijdens groei CO2 opnemen. Met deze oplossing onttrekken we daadwerkelijk CO2 aan de atmosfeer.

Alle bomen hun eigen label

Elke boom in de TBI-bossen heeft een GPS-label, vastgelegd in blockchaintechnologie. De eigenaar van de boom en van de CO2-opslag zijn zo altijd na te gaan. Dubbele verhandeling van CO2-opslag is op deze manier uitgesloten.

Duurzaam onderhouden

Met TBI kiezen we voor projecten waarin we bomen planten in duurzaam beheerde bossen. We hebben hierdoor de garantie dat de bomen zich voor een lange periode kunnen ontwikkelen, voor een optimale CO2 compensatie. De bomen bevinden zich altijd in gebieden met een FSC-certificaat.

Concessiehouder beheert bos

Lokale bosbouwers verwerven de rechten om bos te planten en te beheren. TBI helpt de bosbeheerders, de zogenoemde concessiehouders, met een FSC aanpak en -certificering. En dat is belangrijk, want hierdoor is de verplichting tot goed bosbeheer en onderhoud geborgd. De controle vindt iedere 3 jaar door een onafhankelijke partij plaats.

FSC-certificaat

FSC-bossen worden dus duurzaam onderhouden, met oog voor de economie, de lokale bevolking en bescherming van het ecosysteem. Delen van die bossen zijn beschermd; er vindt hier geen kap plaats, en dieren en planten hebben er de ruimte. Zo compenseren we onze CO2 voetafdruk écht.

Bos blijft van de overheid

De grond van de FSC-bossen blijft eigendom van de Indonesische overheid. Beheerders krijgen de grond in bruikleen, vergelijkbaar met ons systeem van erfpacht. Zo houdt de overheid controle op het bos; het moet in dezelfde goede staat worden opgeleverd na gebruik.