Our site uses cookies to remember your page views, giving you a better experience. By browsing on our website you accept this, click here for more information.
Mannoury is eigendom en ontwikkeld door Aedes

EEN UNIEK SMART ROOF EXPERIMENT’

Mannoury is meer dan een fijne woonplek in Amsterdam. Het appartementencomplex draagt de komende jaren bij aan belangrijk onderzoek naar de leefbare stad. De situatie van Mannoury leent zich daar uitstekend voor. Het project bestaat uit twee - in vorm - identieke bouwblokken met dezelfde geografische eigenschappen en omstandigheden. Alleen de bovenste daken verschillen.

Het ene blok krijgt een blauw-groen dak, het andere niet. Beide woonblokken krijgen zonnepanelen. Zal het verkoelende groen op het blauw-groene dak zorgen voor een hogere energie-opbrengst van de zonnepanelen? Project Urban PhotoSynthesis onderzoekt het, en ook hoe bewoners - op mileuvriendelijke wijze gefilterd - douchewater kunnen leveren aan het groene dak.

Project Urban PhotoSynthesis wil - en dat is een wereldwijde primeur - laten zien dat groene daken en zonnepanelen elkaar versterken. Maar ook dat bewoners zelf - gefilterd en hergebruikt - douchewater kunnen leveren aan het dak als er niet genoeg regen valt. En zo krijgt wonen in een innovatief en duurzaam gebouw nog extra waarde. Met de uitkomsten van Project Urban PhotoSynthesis hopen de samenwerkende partijen de bebouwde omgeving een stukje verder te vergroenen.

Amsterdam heeft een klimaatambitie. In 2050 wil de stad klimaatadaptief zijn en zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. Zomerhitte, langdurige droogte maar ook grote neerslag opvangen doe je niet in een verder verhardende omgeving. Het zal steeds belangrijker zijn om natuurlijke ecosystemen te integreren in de stad. Aedes Cares bouwt samen met Amsterdam aan een gezonde, leefbare stad, goed voor mens en natuur.

EEN FIJNE
LEEFOMGEVING

Planten hebben invloed op ons welzijn. We voelen ons er beter bij en ervaren een groene omgeving als mooier. Wonen onder groene daken zorgt bovendien voor directe verkoeling van de leefomgeving. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor ons wooncomfort.

VERKOELING
VAN DE STAD

Planten hebben de eigenschap hun temperatuur constant te houden. Die temperatuur ligt een stuk lager dan die van steen of ‘zwarte’ daken tijdens hete zomers. Groene daken koelen de stad, en verminderen daarmee het effect van hitte-eilanden in de stad bij warm weer.

VERBETEREN
BIODIVERSITEIT

Het vergroenen van de stad is niet alleen goed voor mensen en voor het opvangen van hittestress en wateroverlast. Een zorgvuldig geselecteerde mix van planten verbetert bovendien de biodiversiteit in de stad, noodzakelijk voor bijen en andere insecten.

SMART ROOFTOP

Milieu

OPVANG REGENWATER

Op een blauw-groen dak groeien planten in een substraatlaag. Daaronder bevindt zich een drainagelaag, het permavoid system, dat water opvangt. Retentieboxen bufferen extra water. Zo wordt regenwater niet in het riool geloosd, maar geoogst voor irrigatie.

Milieu

GEFILTERD DOUCHEWATER

Project Urban PhotoSynthesis pompt gebruikt douchewater op en vergelijkt filtering op twee manieren: passief en natuurlijk met helofyten (moerasplanten) op het dak, en actief in watertanks onder in het gebouw. Zo wordt het douchewater circulair gebruikt in droge perioden.

Milieu

BEPLANTING

De daken en de plantenbakken rond de balkons worden voorzien van een zorgvuldige selectie groenblijvende planten. Zo hebben de voordelen van een groene leefomgeving het hele jaar door effect.

Milieu

ZONNEPANELEN

Zonnepanelen winnen het vaak van blauw-groene daken om aan duurzaamheidseisen te voldoen. De panelen presteren beter als ze koeler zijn. Project Urban PhotoSynthesis onderzoekt hoe de energieopbrengst verbetert als panelen op een verkoelend waterbufferend groen dak staan.

Milieu

DRAINAGE

De drainagelaag in het blauw-groene dak vangt regenwater op. Dat water is beschikbaar voor irrigatie van het groene dak. Retentieboxen oogsten en lozen overtollig water, en ontlasten het riool. Het waterdak levert ook bewatering van de lager gelegen balkons.

Milieu

SYNTHESIS

Regenwateropvang, groene daken, circulair watergebruik en zonnepanelen: in Project Urban PhotoSynthesis komt het allemaal samen. Met maar één doel: laten zien dat het kan. De stad koelen, het woongenot en de energieopbrengst verhogen én de waterhuishouding van Amsterdam ontzien.

STEP 01

Retentiedaken vangen regenwater op, voor het groen op daken en balkons

STEP 02

Hergebruikt gefilterd douchewater levert extra water in droge tijden

STEP 03

Groene daken en balkons zijn fijn voor mens, milieu en biodiversiteit

STEP 04

Zonnepanelen leveren meer energie dankzij het groene, koele dak

Appartementencomplex Mannoury is in de zomer van 2021 klaar voor bewoning. De eerste twee jaar van de exploitatie zal onderzoek worden gedaan naar de energieopbrengst van de zonnepanelen en circulair watergebruik. Het doel is het ontwikkelen van een én-én-oplossing bij het ontwerp van multifunctionele daken in steden en niet langer óf (blauw-)groen óf zonnepanelen. 

Project Urban PhotoSynthesis wil daarmee bijdragen aan de klimaatrobuuste stad. Samenwerking tussen gebouw en natuur, en innovaties op het grensvlak van die twee staan daarbij centraal.

Podcast

Amber Huizinga, de Head of Development van Aedes is met Mayor's Manual in gesprek gegaan over duurzame stadsontwikkeling. Amber zet haar specifieke kennis voor Mannoury in om een natuur inclusieve stad te realiseren. Zij benadrukt, als projectontwikkelaar, het belang van betrokkenheid van investering tot beheer om zo ambitieuze lange termijn visies om te zetten in resultaat. Luister nu naar de podcast om meer te leren over lange termijn strategieën voor duurzame en natuur inclusieve ontwikkeling in de gebouwde omgeving.

Project Urban PhotoSynthesis
is an initiative commisioned by
In collaboration with